przeprowadzki firm Katowice

Jak wygląda projekt czasowej organizacji ruchu?

Jak wygląda projekt czasowej organizacji ruchu?

cze 16, 2020

Na czas budowy nowej drogi lub remontu starej, niezbędne jest przeorganizowanie ruchu drogowego, tak aby stwarzał jak najmniejsze problemy w komunikacji drogowej dla uczestników ruchu, i aby umożliwiał bezpieczne i szybkie przeprowadzanie prac budowlanych. Projekt czasowej organizacji ruchu najlepiej zlecić specjalistycznej firmie.

Czym jest czasowy projekt organizacji ruchu?

Jest to plan dotyczący ustawienia i rozmieszczenia poszczególnych znaków drogowych, wymalowania znaków poziomych, ustawienia sygnalizacji świetlnej i sposobu jej działania, wytyczenia pasów ruchu i ścieżek dla pieszych oraz wszelkich innych elementów infrastruktury drogowej, które mają na celu nie zamykać lub zamknąć na jak najkrótszy czas konkretny odcinek drogi. Taki projekt teoretycznie może narysować każdy, jednak nie każdy się na tym zna – choć nie potrzeba do tego uprawnień, to przyda się wiedza z zakresu projektowania i znajomość organizacji ruchu drogowego oraz specyfiki danego regionu. Dlatego najchętniej zleca się projekt czasowej organizacji ruchu ekspertom.

Jak wygląda taki projekt i co zawiera?

W skład projektu wchodzą następujące elementy: opis techniczny z charakterystyką drogi, plan orientacyjny w odpowiednich skalach, parametry geometrii drogi, obliczenia dotyczące przepustowości drogi, plan robót, termin wprowadzenia ograniczeń w ruchu. Istnieją specjalne przepisy, które dokładnie określają, jak taki dokument powinien wyglądać. Jak widać, wymaga on dostępu do szczegółowych danych dotyczących konkretnej drogi. Potrzebne są również specjalne zgody, opinie i zezwolenia.

Taki projekt jest dokumentem wymagającym uwzględnienia wielu detali i skomplikowanych parametrów technicznych. Jego wykonaniem nie zajmują się więc urzędnicy ani wykonawcy robót drogowych, lecz doświadczeni architekci specjalizujący się właśnie w budowie dróg. Chcąc uzyskać wysokiej jakości, czytelny i przejrzysty dokument, warto zlecić im tę pracę. Można sobie tym samym zaoszczędzić wiele pracy, czasu i niepotrzebnych nerwów.