przeprowadzki firm Katowice

Najważniejsze zalety regału wspornikowego w magazynowaniu

Najważniejsze zalety regału wspornikowego w magazynowaniu

sie 28, 2020

Regały wspornikowe stanowią dziś podstawowy element wyposażenia infrastruktury w zakresie przechowywania towarów. W szerokiej gamie produktów do składowania – stojaków, wieszaków, podkładów różnokomorowych zasieków – regały stanowią prostą, a zarazem skuteczną konstrukcję niezależnie od specyfiki magazynowej. Jednak lista zalet takiego rozwiązania jest zdecydowanie szersza.

Regały, jako urządzenia o przestrzennej, wielopoziomowej budowie zapewniają składowanie materiałów wprost na elementach konstrukcyjnych lub – opcjonalnie – wykorzystując urządzenia pomocnicze. Rozwiązania stałe – regały, które opierają się na podporach nośnych i zachowują stałe położenie podczas procesu składowania – to standardowy i najpopularniejszy format magazynowania produktów. Efektywność tego procesu w dużej mierze uzależniona jest jednak od typu wybranej konstrukcji.

Regały stałe podzielić można na dwa typy:

  • ramowe: o budowie z układem zmontowanym z powtarzających się elementów
  • wspornikowe: oparte na układzie cyklicznych słupów z ramionami lub podnośnikami.

Drugi z tych typów obejmuje kilka rozwiązań umożliwiających idealne dostosowanie konstrukcji do potrzeb magazynu. To regały wspornikowe:

  • z ramionami wspornikowymi półkowe
  • z ramionami wspornikowymi bezpółkowe
  • z podporami wspornikowymi bezpółkowe.

Różnice między regałami wspornikowymi uzależnione są więc od systemu podtrzymywania, a także możliwościach obsługi – ręcznej lub mechanicznej. Niezależnie od specyfiki danego rozwiązania, regały do magazynu w tej formie uznawane są za najkorzystniejsze z punktu widzenia logistyki, dostępu do produktów oraz bieżącej obsługi zleceń.

Regały wspornikowe a korzyści z takiego systemu składowania

Podstawową zaletą regałów wspornikowych jest więc funkcjonalność. Ich konstrukcja oparta jest na słupach nośnych o ponadprzeciętnej wysokości; do tej bazy przytwierdzane są wsporniki. W ten sposób układ jest nie tylko bardziej stabilny, ale również umożliwia umiejscowienie wsporników z dwóch stron – przekłada się to na powiększenie przestrzeni składowania.

Inną z korzyści, która jest charakterystyczna dla regałów wspornikowych jest stabilizacja i odpowiednie zrównoważenie obciążeń. Zapewnia to nie tylko przytwierdzenie do powierzchni, ale również łatwość lokowania towarów czy zapasów tak, by w naturalny sposób obciążały równomiernie każdy z sektorów konstrukcji. Sprzyja temu również materiał wykonania regałów wspornikowych. Przygotowanie ich ze stali przekłada się na możliwość magazynowania towarów o ponadprzeciętnej ciężkości. Takie rozwiązanie ogranicza ryzyko szkód wywołanych upadkiem konstrukcji – w przypadku dużych obciążeń regały wspornikowe zachowują większą sprężystość względem innych systemów konstrukcyjnych.

Jedną z niezaprzeczalnych zalet jest elastyczność formuły regałów opartych na wspornikach. Nie dotyczy to jednak samych właściwości materiałowych, ale łatwości dostosowania technologii do zmiennych potrzeb. W zależności od ilości czy wytrzymałości wsporników, regały magazynowe mogą być przeznaczone do składania lekkich materiałów – ale np. układanych jeden na drugim – jak i cięższych czy nietypowych. Pod tym względem magazyn ma pełną swobodę w zakresie przygotowania systemu do konkretnego zadania. Nowoczesna logistyka wymaga coraz bardziej niestandardowych sposób magazynowania. W te założenia wysokojakościowy regał wspornikowy wpisuje się idealnie: umożliwia magazynowanie zarówno materiałów ponadgabarytowych jak i o nietypowej długości. Ze względu na specyfikę wymagań, jakie mają tego typu towary, szczególnie doceniana jest możliwość swobodnej i dowolnej adaptacji konstrukcji. Regał dłużycowy podlega przedłużeniu czy innym pracom polegającym na rozstawieniu dodatkowych wsporników i słupów, co umożliwia dostosowanie systemu do bieżących potrzeb składowania.

Inną z korzyści regałów wspornikowych jest dostępność materiałów zarówno dla operatorów czy kadry magazynowej jak i maszyn. W ten sposób konstrukcja przekłada się na optymalizację pracy. Warunkiem jest tu zastosowanie regału wspornikowego o wysokiej jakości mechanicznej – np. pod kątem wytrzymałości obciążeniowej jeśli dochodzi do składowania wysokiego i z dużymi obciążeniami jednostkowymi.

Specyfika wykonania takich systemów magazynowych umożliwia poszerzenie przestrzeni składowania. Odporność regału wspornikowego na większość czynników zewnętrznych powoduje, że nic nie stoi na przeszkodzie, by był on używany nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale także w warunkach otwartych – np. pod wiatą. Konkretne wykorzystanie takiego systemu na zewnątrz uzależnione jest jednak od indywidualnego przygotowania regałów – np. właściwego ocynkowania ich struktury.

Sprawne magazynowanie o wysokiej estetyce

Popularność regałów wspornikowych w magazynie wynika więc z kilku cech: od możliwości adaptacji konstrukcji przez jej wysokie możliwości użytkowe. Oprócz właściwości technicznych oraz wytrzymałości systemu na czynniki zewnętrzne, niepodważalną zaletą magazynowa na układzie wspornikowym jest również jego estetyka. Nowoczesne regały zachowują atrakcyjny wygląd przez lata, a możliwości nadania im np. indywidualnej kolorystyki mogą ciekawie wpisać się w marketingowe założenia danej marki. Magazyn coraz częściej jest nie tylko składem towarów, ale również jedną z wizytówek wiodących przedsiębiorstw produkcyjnych czy handlowych.

Kategoria: budowa, magazyn